Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθμούς ασκώντας πολύ μεγάλη επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής µας. Ξεκινώντας από τον τομέα της εκπαίδευσης βλέπουμε δύο από τα πιο σημαντικά εργαλεία που αποκτήσαμε από την ανάπτυξή της και δεν είναι άλλα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.

Θεωρούνται και είναι ο καλύτερός µας σύμμαχος, τα απόλυτα εργαλεία που φέρνουν ταχύτατα µε τη δύναμη της εικόνας, αστείρευτο όγκο πληροφορίας και εφαρμογών, µε αποτέλεσμα τη δυνατότητα δημιουργίας νέων παραγωγικότερων μοντέλων διδασκαλίας και διευρύνουν μέρα µε τη μέρα, τους γνωστικούς µας ορίζοντες εύκολα και κατανοητά.

Η τεχνολογία και η επιστήμη είναι αλληλένδετες έννοιες και το αποτέλεσµα του συνδυασμού τους, είναι η κινητήριος δύναμη της εξέλιξής µας. Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθμούς ασκώντας πολύ μεγάλη επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής µας. Ξεκινώντας από τον τομέα της εκπαίδευσης βλέπουμε δύο από τα πιο σημαντικά εργαλεία που αποκτήσαμε από την ανάπτυξή της και δεν είναι άλλα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.

Θεωρούνται και είναι ο καλύτερός µας σύμμαχος, τα απόλυτα εργαλεία που φέρνουν ταχύτατα µε τη δύναμη της εικόνας, αστείρευτο όγκο πληροφορίας και εφαρμογών, µε αποτέλεσμα τη δυνατότητα δημιουργίας νέων παραγωγικότερων μοντέλων διδασκαλίας και διευρύνουν μέρα µε τη μέρα, τους γνωστικούς µας ορίζοντες εύκολα και κατανοητά.

Η τεχνολογία και η επιστήμη είναι αλληλένδετες έννοιες και το αποτέλεσµα του συνδυασμού τους, είναι η κινητήριος δύναμη της εξέλιξής µας. Άλλωστε, η επιστήµη είναι καθαρή έρευνα και η τεχνολογία, η δυνατότητα άµεσης εφαρµογή της. Η µεταβολή αυτών των δύο επηρεάζει την υλική βάση του πολιτισµού µας, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων κοινωνικών, οικονοµικών αλλά και πολιτικών σχέσεων. Φυσικά η συµβολή της τεχνολογίας δεν έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα αλλά και αρνητικά.

Θετικά αποτελέσµατα της τεχνολογίας: Στα θετικά συγκαταλέγονται εφαρµογές σε όλους του τοµείς του πολιτισµού µας, για παράδειγµα στην κατασκευή οικιακών συσκευών, παρέχοντας αυτοµατισµούς αλλά και άνεση, καλύτερα µέσα µεταφοράς, τηλεπικοινωνίες µε ταχύτατη µετάδοση οπτικοακουστικών µηνυµάτων, καλύτερα µηχανήµατα αλλά και φάρµακα ή λιπάσµατα στον τοµέα της γεωργίας, ροµποτική χειρουργική ή τηλεϊατρική στον τοµέα της ιατρικής και άλλα πολλά σε διάφορους άλλους τοµείς όπως είναι ο τοµέας του διαστήµατος µε τηλεσκόπια, δορυφόρους, πύραυλους και ραντάρ ή ακόµα και το δοµηµένο περιβάλλον µε εφαρµογές σε οικοδοµήµατα, κάνοντας τον κόσµο µας καλύτερο.

Αρνητικά αποτελέσµατα της τεχνολογίας:Στα αρνητικά συγκαταλέγονται η κακή επίδραση της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο µε αρνητική επίδραση στον ψυχικό, ηθικό αλλά και πνευµατικό τοµέα. Τελειώνοντας, να αναφέρουµε ότι η τεχνολογία όταν χρησιµοποιείται µε το σωστό τρόπο, είναι εργαλείο και δύναµη, παρέχοντας περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά στοιχεία και δηµιουργώντας ένα καλύτερο αύριο για εµάς και τα παιδιά µας.

Σάββας Καλλιγέρης e-Business Manager

* Το άρθρο είναι αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Foreink” (έκδοση 01, καλοκαίρι 2016) που κυκλοφόρησε δωρεάν και είναι μία ευγενική χορηγία του Ομίλου So Easy=

Όλα τα νέα μας