Κέντρα Ξένων Γλωσσών So easy Κέντρα Ξένων Γλωσσών So easy SO EASY® LEARNING
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Κέντρα Ξένων Γλωσσών So easy Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αναπόσπαστο
και όχι πρόσθετο κοµµάτι της διδασκαλίας.
Κέντρα Ξένων Γλωσσών So easy Η εκµάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται βιωµατικά, µε τρόπο
που βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται και να επικοινωνούν
αβίαστα όπως έκαναν και µε τη µητρική τους γλώσσα.
Κέντρα Ξένων Γλωσσών So easy Τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την ενεργή χρήση
της γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Εδώ μιλάς So easy Εδώ μιλάς! SO EASY®
LEARNING
SO EASY® LEARNING
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ
Βραβείο Βέλτιστης Μαθησιακής Εμπειρίας
SO EASY® LEARNING
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αναπόσπαστο
και όχι πρόσθετο κοµµάτι της διδασκαλίας.
Η εκµάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται βιωµατικά, µε τρόπο
που βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται και να επικοινωνούν
αβίαστα όπως έκαναν και µε τη µητρική τους γλώσσα.
Τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την ενεργή χρήση
της γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Εδώ μιλάς! SO EASY®
LEARNING
SO EASY® LEARNING
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ
Franchise Εκπαιδευτικά Κέντρα Αγορά Βιβλίων Πρόγραμμα EDU