Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Ξένες γλώσσες για παιδιά

Μαθήματα ξένων γλωσσών για
παιδιά & εφήβους

Είναι ευρέως γνωστό ότι με την εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρονται νέες ευκαιρίες σπουδών και εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με δεδομένο αυτό, όλο και περισσότεροι μαθητές διδάσκονται σήμερα περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, προκειμένου να εξελίξουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ξεχωρίσουν στον επαγγελματικό στίβο.

Η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις ευκαιρίες καλύτερων σπουδών και επαγγελματικών προοπτικών, αλλά επεκτείνεται και στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των παιδιών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, χρήσιμων για τις προκλήσεις που θα συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους.

Είναι αποδεδειγμένο ότι μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα παιδιά αποκτούν πολύτιμα γνωσιακά εργαλεία και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Η μελέτη ξένων γλωσσών παρέχει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές:

  • Δυνατότητα φοίτησης σε παγκοσμίου φήμης και υψηλού κύρους σχολές και πανεπιστήμια
  • Βελτιωμένη απόδοση στο σχολείο και το πανεπιστήμιο
  • Κατάλληλη προετοιμασία για τη συνεργασία με τον επαγγελματικό περίγυρο στη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και ικανοτήτων κοινωνικοποίησης ακόμη και σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
  • Σημαντικό προβάδισμα στην ενασχόληση με τον τουριστικό τομέα, τη βασικότερη πηγή εσόδων για τη χώρα μας
  • Βελτιωμένη μνήμη και καλλιέργεια πνεύματος. Τα παιδιά που μαθαίνουν μία ή και παραπάνω ξένες γλώσσες επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ανάπτυξης
  • Άσκηση κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας.
    Έκθεση σε διαφορετικά πολιτισμικά ερεθίσματα και δημιουργία γέφυρας για τη γνωριμία με νέους πολιτισμούς και ανθρώπους
  • Συνειδητοποίηση της μοναδικότητας της γλώσσας και αποδοχή της διαφορετικότητας

SoEasy®
Διαδραστική Εκμάθηση

Μοναδική
SoEasy® Εμπειρία

Οι γονείς και τα παιδιά που θα µας εµπιστευτούν τα όνειρα και τους στόχους τους θα ζήσουν µαζί µας µια πρωτόγνωρη εµπειρία!
Κάθε παιδί µπαίνει στον δικό µας So Easy κόσµο!

Ολιγομελή Τμήματα

4 – 8 μαθητών

Συµµετοχή των Μαθητών

σε οµάδες εργασίας

Αμεσότητα & Επικοινωνία

μεταξύ καθηγητή & μαθητή

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

για ουσιαστική αφοµοίωση της ύλης

Ενεργή Συµµετοχή

µαθητών στο µάθηµα

Προσαρμογή Μαθήματος

στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή

Ομοιογενείς Τάξεις

σύμφωνα με την ηλικία & το επίπεδο

Απόκτηση Πτυχίου

Lower στα 13 και Proficiency στα 15

Πολύπλευρες & Καινοτόμες

υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών – γονέων

SoEasy® Learning
Βραβευμένη Βιωματική Μέθοδος Διδασκαλίας

Μιλάνε & “τραγουδάνε”

στη νέα γλώσσα από το 1ο µάθηµα

Αναπτύσσουν Δεξιότητες

σε ακουστικό, οπτικό & κιναισθητικό πλαίσιο

Κίνητρα & Προκλήσεις

μέσα από τον πραγματικό κόσμο

Σιγουριά & Αυτοπεποίθηση

όταν έρθει η ώρα του πτυχίου

Διαβάζουν & Γράφουν Σωστά

δηµιουργία ανάπτυξης νοήµατος, χωρίς τη στείρα αποστήθιση

Κριτική Σκέψη

που συμβαδίζει με την πνευματική & συναισθηματική τους ηλικιακή ωριμότητα

lukas

Loukas Play

SoEasy®
Academic Team

επιμορφωτικά σεμινάρια
για το εκπαιδευτικό προσωπικό

τα πιο σύγχρονα
εκπαιδευτικά προγράμματα

την κατάλληλη
βιβλιογραφία

όλους τους καθηγητές

των καθηγητών κάθε χρόνο
με εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης

με βάση τις απαιτήσεις κάθε
τάξης/επιπέδου ξεχωριστά

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών για παιδιά αποτελεί επένδυση ζωής!

Μετά τα αγγλικά, τα οποία αποτελούν την πλέον διδασκόμενη γλώσσα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε
μία ευρεία γκάμα γλωσσών, αυτή που ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους.

Στα So Easy προσφέρουμε:

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ SO EASY ΜΕΘΟΔΟΣ

Μέσα από την αποκλειστική So Easy μέθοδο ειδικά για μαθήματα ξένων γλωσσών για παιδιά και εφήβους, η οποία βασίζεται στις αρχές της θεματικής και βιωματικής μάθησης, τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τη γλώσσα από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και πολύ γρήγορα ξεκινούν να μιλούν αβίαστα.

Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν σωστά και, πάνω απ’ όλα, μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα. Βασική μας προτεραιότητα είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη νέα τους γλώσσα και να μην αντιμετωπίζουν την εκμάθησή της ως μάθημα, αλλά ως μια ευχάριστη δραστηριότητα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που λειτουργεί ως μέσο επίτευξης των στόχων τους.

Με τη βιωματική μέθοδο So Easy τα παιδιά
κάνουν την ξένη γλώσσα ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ!

Στο πλαίσιο μιας μικρής κοινωνικής ομάδας, την οποία ενώνει ένας κοινός στόχος, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και εξελίσσονται διαρκώς μέσω της ενεργούς συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη και δημιουργικότητα.

Ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόζουμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας εργαλεία διαδραστικού χαρακτήρα που δημιουργούν κίνητρα στους μαθητές και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Καθοδηγώντας τους μαθητές μας ως προς τον τρόπο σκέψης αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας, τους βοηθάμε να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και κατ’ επέκταση να την κατανοούν καλύτερα και να την αφομοιώνουν ουσιαστικά.

Στόχος μας είναι να διδάξουμε στους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν σωστά, ώστε να καταφέρουν να κατακτήσουν τη νέα τους γλώσσα ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Εξίσου σημαντική με την κατάκτηση της γλώσσας θεωρούμε και την ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών.

Ως εκ τούτου, έχουμε εντάξει στη μεθοδολογία μας την αξία της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της ευελιξίας και εμπνέουμε τους μαθητές μας να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να ενισχύουν την κριτική τους ικανότητα.

5 SoEasy® Μυστικά
για να μάθουμε οποιαδήποτε γλώσσα όπως τη μητρική μας

Μαθήματα ξένων γλωσσών για
παιδιά & εφήβους

1.

Φεύγουμε από τη στείρα αποστήθιση κανόνων και τη μετάφραση λεξιλογίου. Εντάσσουμε σωστά τις λέξεις σε
προτάσεις και τις προτάσεις σε κείμενο. Εδώ μιλάμε,
γράφουμε και επικοινωνούμε βιωματικά, ολοκληρωμένα
και σωστά.

2.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικά αντικείμενα γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καταρχάς για να προσελκύσουμε
το ενδιαφέρον των μαθητών και, κατ’ επέκταση, για να
ενεργοποιήσουμε συνειρμούς κατευθείαν στη γλώσσα που
διδάσκονται οι μαθητές. Μέσα από τη συγκεκριμένη
διαδικασία, βελτιώνονται οι εγκεφαλικές λειτουργίες, καθώς
το μυαλό λειτουργεί καλύτερα ως σύνολο. Η μάθηση γίνεται
ουσιώδης, αυθεντική και πραγματική.

3.

Οι μαθητές μας ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις τους, αναπτύσσοντας παράλληλα όλες τις δεξιότητές τους
ολοκληρωμένα. Εκτίθενται σε πολλαπλούς τρόπους διδασκαλίας και μαθαίνουν πιο εύκολα τη γλώσσα.

4.

Το εκπαιδευτικό υλικό, με βιβλιογραφία από τους πιο αναγνωρισμένους οίκους της παγκόσμιας κοινότητας και εργαλεία διαδραστικού χαρακτήρα, οι μαθητές παίρνουν ερεθίσματα από τον πραγματικό κόσμο και αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητες του 21ου αιώνα: επικοινωνία, συνεργασία, ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα και κριτική ικανότητα.

5. Στο πλαίσιο μιας μικρής κοινωνικής ομάδας, η οποία έχει δημιουργηθεί με κριτήρια την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, και την οποία ενώνει ένας κοινός στόχος, οι μαθητές βρίσκουν κίνητρα και εξελίσσονται συνεχώς μέσω της ευγενούς άμιλλας. Ερευνούν, δημιουργούν, συνεργάζονται, επικοινωνούν και επιχειρηματολογούν μέσα στο μάθημα.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί μου αγγλικά;
Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο! Σύμφωνα με την άποψη πολλών εκπαιδευτικών, η κατάλληλη ηλικία για να έρθει ένα παιδί σε μια πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική. Τα παιδιά στο στάδιο της προσχολικής αγωγής, μπορούν να συνδυάσουν εύκολα το παιχνίδι με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Από ποια ηλικία ξεκινούν τα παιδιά μια δεύτερη γλώσσα;
Μετά τα αγγλικά, τα παιδιά είναι έτοιμα να ξεκινήσουν μια νέα γλώσσα από την ηλικία των 8 ετών. Στην ηλικία αυτή γίνεται μια εισαγωγή στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά ή τα ιταλικά, ενώ στην ηλικία των 10 ετών θεωρούνται καθ’ όλα έτοιμα να εισαχθούν στο πρώτο επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Σε αυτήν την ηλικία μπορούν επίσης να ξεκινήσουν κινέζικα, ρωσικά, αραβικά ή τουρκικά.
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη στη διδασκαλία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;
Στα So Easy, με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, ακολουθούνται συγκεκριμένες μέθοδοι σχετικά με την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχευμένες τεχνικές διδασκαλίας, που συμβάλλουν στο βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα. Καθώς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας κ.ά.) αντιμετωπίζουν αδυναμία στην απομνημόνευση μεγάλου όγκου πληροφοριών, όπως το λεξιλόγιο μιας νέας γλώσσας, η διδασκαλία οφείλει να είναι ενδιαφέρουσα και δημιουργική, ικανή να ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή). Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση σε συνδυασμό με τη συχνή επανάληψη που βασίζεται σε γνωσιακά παιχνίδια ή εξάσκηση μέσω υπολογιστή, αλλά και η συνεχής διάδραση μέσα στο μάθημα, οδηγούν στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας απομνημόνευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διάγνωση και η επακόλουθη ενημέρωση των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη, ώστε η οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία να μην αποτελέσει τροχοπέδη στη σχολική, αλλά και συνολική πρόοδο των παιδιών. Με τη σωστή εκπαιδευτική προσέγγιση κάθε παιδί μπορεί να εξελιχθεί ακαδημαϊκά.