Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

IELTS
TOELF
GMAT
GRE
SAT
OET

Εξειδικευμένα Πτυχία Αγγλικής γλώσσας

Τα εξειδικευμένα πτυχία αγγλικής γλώσσας είναι πτυχία που παρέχονται σε κάποια χώρα για άτομα που έχουν εξεταστεί σε προηγούμενα επίπεδα αγγλικής γλώσσας και έχουν προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένη μελέτη της γλώσσας.

Πολλές φορές απευθύνονται σε επαγγελματίες ή φοιτητές που έχουν ανάγκη να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε ειδικούς τομείς, όπως να εξετάσουν το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς ή για το επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Βέβαια, οι απαιτήσεις και οι δομές των ειδικών πτυχίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή την εκπαιδευτική θεσμική μονάδα.

Τα εξειδικευμένα πτυχία πιστοποίησης επιπέδου των αγγλικών αποτελούν εξειδικευμένες εξετάσεις αγγλομάθειας που θα χρειαστείτε για την εργασία στο εξωτερικό, την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, διεξάγονται και εξετάσεις συγκεκριμένων ειδικών πτυχίων για προκηρύξεις δημοσίου που αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται από τον ΑΣΕΠ.

Προετοιμασία ειδικών πτυχίων στα So Easy®

Στα So Easy προετοιμάζουμε με επιτυχία πάνω από 500 σπουδαστές κάθε χρόνο από το 1994 για εξειδικευμένα πτυχία.

Με την απόκτηση ενός ειδικού πτυχίου από τα So Easy εξασφαλίζεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση που σε προετοιμάζει για επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο.

Τα μαθήματα είναι εξατομικευμένα και η προετοιμασία γίνεται με αυθεντικά εγχειρίδια από τη διεθνή βιβλιογραφία και επιπλέον υλικό, όπου αυτό χρειάζεται.

Ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες έως 3 μήνες ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής και το βαθμό που θέλει να επιτύχει.

Σας συμβουλεύουμε ακριβώς για ό,τι χρειάζεστε για την επίτευξη του στόχου σας την ώρα που ενισχύετε τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση σας, για να διαπρέψετε σε ένα παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η προετοιμασία γίνεται κατόπιν αξιολόγησης του σπουδαστή και σε συνάρτηση με το βαθμό που απαιτείται για την εισαγωγή του στο πρόγραμμα που θέλει να παρακολουθήσει.

Η διαφορά στα So Easy εντοπίζεται στην απόλυτα εξατομικευμένη διδασκαλία –που δεν έχει καμία σχέση με μαθήματα ‘σεμιναριακού τύπου’ στα οποία συνήθως συμμετέχουν περισσότερα από 10 άτομα σε κάθε τμήμα.

Με την εξατομικευμένη διδασκαλία αφενός εξασφαλίζεται η βελτίωση του συνολικού επιπέδου γνώσεων του κάθε σπουδαστή και αφ’ ετέρου επιτυγχάνεται με σιγουριά ο επιθυμητός βαθμός.

Επιπλέον, η εξατομικευμένη διδασκαλία έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Οι καθηγητές που διδάσκουν τα εξειδικευμένα πτυχία είναι καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία και στις ιδιαιτερότητες του κάθε πτυχίου.

Ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες έως 3 μήνες ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής και το βαθμό που θέλει να επιτύχει.

Τα εξειδικευμένα πτυχία περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις που οι σπουδαστές χρειάζονται για συγκεκριμένο ακαδημαϊκό σκοπό όπως την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Τα πιο διαδεδομένα εξειδικευμένα πτυχία αγγλικής γλώσσας είναι: