Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Άμστερνταμ,
Παρίσι,
Λονδίνο,
Βρυξέλλες

Σπουδές στο εξωτερικό

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Ξεκινάμε μαζί το ταξίδι!

Στην εποχή μας, όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να φύγουν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό επίπεδο. Η εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού συνοδεύεται από μεγάλη ανταγωνιστικότητα, καθώς μια θέση διεκδικείται από πολλούς υποψήφιους. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα και μια πολύ απαιτητική επένδυση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Οι σπουδές στη χώρα της επιλογής ενός σπουδαστή απαιτούν έγκαιρο, ολοκληρωμένο και προσεκτικό σχεδιασμό. Στα So Εasy, βάζοντας πάντα στο επίκεντρο εκείνον, λειτουργούμε με σοβαρότητα, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των σπουδαστών.

Μέσα από τη συνεργασία μας με μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία, είμαστε δίπλα στον σπουδαστή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής του της αναζήτησης, παρέχοντας συνεχή βοήθεια, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ώστε να πραγματοποιήσει τη σωστή επιλογή και συστηματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια.

Σας προσφέρουμε

Εξατομικευμένη
Συμβουλευτική

Υποβολή
Αιτήσεων

Πληροφορίες
Προγραμμάτων

Συνεχή
Υποστήριξη

Σύνταξη Εκθέσεων, Συστατικών Επιστολών & Βιογραφικού Σημειώματος

Συζήτηση με τον υποψήφιο
Ξεκινώντας την αναζήτηση για σπουδές στο εξωτερικό, είναι σημαντικό να έχουμε μια πλήρη εικόνα του υποψηφίου, μέσω εξειδικευμένων τεστ, συζητήσεων κλπ, προκειμένου να επιλέξουμε τα καλύτερα δυνατά προγράμματα για εκείνον.
Υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού κρύβουν μικρές παγίδες. Για παράδειγμα, έχουν διαφορετικές διαδικασίες υποβολής (μέσω φορέων ή απευθείας στο ίδιο το πανεπιστημιακό ίδρυμα), ενώ έχουν και καταληκτικές ημερομηνίες. Στα So Easy αναλαμβάνουμε να κάνουμε την αίτηση του κάθε σπουδαστή που θα έρθει κοντά μας σωστά και έγκαιρα.
Έρευνα προγραμμάτων πανεπιστημίων για τα οποία ο σπουδαστής εκδηλώνει ενδιαφέρον
Παρέχουμε πληροφοριακό υλικό αναφορικά με τα προγράμματα του εκάστοτε πανεπιστημίου, το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν πάει εκεί (π.χ. πρόγραμμα σπουδών, χρονική διάρκεια κ.α.). Η μακρόχρονη συνεργασία μας με τους πλέον καταξιωμένους επιστημονικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, μας εξασφαλίζει εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση των σπουδαστών, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
Πληροφοριακό υλικό
Αποφασίζοντας να σπουδάσει κάποιος στο εξωτερικό, πρακτικά προχωράει σε μια πολύ σημαντική αλλαγή του τρόπου ζωής του. Χρειάζεται να ελέγξει και άλλους παράγοντες εκτός από τους καθαρά ακαδημαϊκούς, όπως το κόστος ζωής, τις συγκοινωνίες (π.χ. πόσο και αν εξυπηρετούν) κ.α. Στα So Easy σας ενημερώνουμε για καθετί που πρέπει να ξέρετε, για όλες τις μικρές αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες που θα κάνουν τη νέα σας καθημερινότητα πιο εύκολη (ευρύτερες συνθήκες ζωής, κόστος ζωής, δίδακτρα, διαμονή κ.ά.).
Σύνταξη προσωπικής έκθεσης (Personal Statement)
Η προσωπική σας έκθεση παίζει σημαντικό ρόλο για την παρουσίασή σας. Τι χρειάζεται να περιλαμβάνει μια τέτοια δήλωση; Στα So Easy ετοιμάζουμε μαζί ένα προφίλ που αναδεικνύει τη μοναδικότητά σας και τα προσωπικά σας added values. Με αυτόν τον τρόπο, σας επιτρέπουμε να ξεχωρίσετε ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους.
Σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα (συμπεριλαμβάνονται μεταφράσεις)
Κάθε πανεπιστήμιο απαιτεί ορισμένα έγγραφα τα οποία είναι αναγκαία για την εισαγωγή σας (π.χ. απολυτήριο Λυκείου, ειδικές πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας όπως ΙΕLTS, TOEFL, συστατική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα κ.ά.). Εμείς σας παρέχουμε τη σωστή ενημέρωση σχετικά με το ποια έγγραφα είναι αναγκαία για το εκάστοτε πανεπιστήμιο–στόχο, αλλά και την κατάλληλη προετοιμασία (εφόσον χρειάζεται) για την κατάκτηση τους, με τις βαθμολογίες που απαιτεί ο εκάστοτε πανεπιστημιακός φορέας. Επίσης παρέχουμε τις αναγκαίες μεταφράσεις των εκάστοτε απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Προετοιμασία με προσομοίωση συνέντευξης
Η συνέντευξη μπορεί να λάβει χώρα με κάποιον εκπρόσωπο του πανεπιστημίου και ενδέχεται να γίνει δια ζώσης ή και εξ’ αποστάσεως (τηλεφωνικά ή online). Μέσα από την συνέντευξη αυτή, θα κριθούν κάποιες από τις ικανότητές σας και θα αξιολογηθούν τα ενδιαφέροντά σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή τη στιγμή.
Αναζήτηση υποτροφιών
Σε κάποια πανεπιστήμια, υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή πλήρους χρηματοδότησης των διδάκτρων. Μαζί θα βρούμε τις διαθέσιμες επιλογές και θα σας βοηθήσουμε με τις αντίστοιχες αιτήσεις.
Συμβουλές για την απόκτηση visa
Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), απαιτείται visa για να εισέλθουμε και να σπουδάσουμε. Εμείς θα σας ενημερώσουμε τόσο για τα απαιτούμενα έγγραφα, όσο και για το πότε υποβάλλεται η αίτηση, ποια είναι η διαδικασία κ.ο.κ.