Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

21 Αυγούστου, 2014

Η πολυετή εμπειρία μας και η εξειδίκευση μας στο χώρο μάθησης ξένων γλωσσών συνέβαλλαν αποφασιστικά στην δημιουργία και ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών με γνώμονα το υψηλό επίπεδο που έχουμε κατακτήσει για τους σπουδαστές μας και στοχεύοντας πάντα την κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με την ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ Παιδί & Οικογένεια Ε.Π.Ε. δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω προγραμμάτων.

1. Διαχείριση άγχους των εξετάσεων

Αφορά όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε διαδικασία εξετάσεων.

Οι ομάδες διαχείρισης άγχους διεξάγονται σε μηνιαία βάση και με διάρκεια 1 ώρας. Στόχος είναι να μάθουν οι σπουδαστές να ελέγχουν το άγχος τους κάτω από συνθήκες πίεσης, έτσι ώστε να αποδίδουν το maximum των δυνατοτήτων τους.

Η πολυετή εμπειρία μας και η εξειδίκευση μας στο χώρο μάθησης ξένων γλωσσών συνέβαλλαν αποφασιστικά στην δημιουργία και ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών με γνώμονα το υψηλό επίπεδο που έχουμε κατακτήσει για τους σπουδαστές μας και στοχεύοντας πάντα την κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με την ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ Παιδί & Οικογένεια Ε.Π.Ε. δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω προγραμμάτων.

1. Διαχείριση άγχους των εξετάσεων

Αφορά όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε διαδικασία εξετάσεων.

Οι ομάδες διαχείρισης άγχους διεξάγονται σε μηνιαία βάση και με διάρκεια 1 ώρας. Στόχος είναι να μάθουν οι σπουδαστές να ελέγχουν το άγχος τους κάτω από συνθήκες πίεσης, έτσι ώστε να αποδίδουν το maximum των δυνατοτήτων τους.

2. Λογοθεραπευτική εκτίμηση – Μαθησιακή εκτίμηση

Αφορά όλα τα παιδιά και διεξάγεται σε ετήσια βάση

Το test χορηγείται από τον ειδικό – λογοθεραπευτή και γίνεται ατομικά για το κάθε παιδί. Στόχος είναι να μπορούν οι γονείς να ενημερωθούν σωστά και έγκαιρα σχετικά με το εάν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στο λόγο τους ή κάποια μαθησιακή δυσκολία.

3. Μαθησιακή αποκατάσταση

Αφορά τα παιδιά εκείνα στα οποία η μαθησιακή εκτίμηση έχει δείξει ότι υπάρχει κάποια δυσκολία.

Είναι προαιρετική (για όποια παιδιά θέλουν να προχωρήσουν σε μαθησιακή αποκατάσταση στο χώρο του φροντιστηρίου). Διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο του εκάστοτε φροντιστηρίου.

4. Ετήσιο σεμινάριο ενημέρωσης γονέων

Αφορά όλους τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στη So easy, όπως επίσης και σε γονείς που δεν έχουν άμεση σχέση με τη So easy.

Τα σεμινάρια διεξάγονται 1 φορά το χρόνο με σύγχρονη θεματολογία (Πώς βάζουμε όρια στο παιδί μας; Μήπως το παιδί μου κινδυνεύει όταν σερφάρει στο διαδίκτυο; Μαθησιακές δυσκολίες, πότε πρέπει να ανησυχώ; Πώς να πω στο παιδί μου «δεν έχουμε χρήματα»; κ.ά.), η οποία είναι διαφορετική ανά ηλικιακές ομάδες.

Όλα τα νέα μας