Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση που διαρκεί για μια ζωή!

Γι’ αυτό εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας για την προσωπική τους ανάπτυξη με πλήρη και συνεχή επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν επαγγελματική εξέλιξη ολιστικά σε πωλήσεις, υπηρεσίες και στο συνολικό επιχειρείν στην εκπαίδευση.

Είμαστε περήφανοι για τη διοργάνωση του επιμορφωτικού ενδοεταιρικού σεμιναρίου με τίτλο: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και στις Πωλήσεις» που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16/06 στις 17:00 με 13 συμμετέχοντες από 9 εκπαιδευτήρια στο εκπαιδευτήριο της Ηλιούπολης (Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 119) σε συνεργασία με το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης (Περισσός) .

Το workshop θα εισηγηθεί η Δρ Μελίνα Μουρτζιάπη, η οποία είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, έχει διδάξει σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, σε Κολλέγια και σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει εργαστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για την Επιστημονική και Διοικητική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων και διαθέτει μεγάλη πείρα στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη διαχείριση έργων που στοχεύουν στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα.  Ταυτόχρονα, έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, και το έργο της περιλαμβάνει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες του workshop:

 • Ας μιλήσουμε για την Ομάδα: Ένα εισαγωγικό workshop για τη δυναμική της ομάδας, την εκπαίδευση σε ομάδες, τους ρόλους και τις τεχνικές ανάπτυξης ομάδων
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας στους Χώρους Εργασίας: Μια μικρή θεωρητική εισαγωγή – γέφυρα για το workshop δεξιοτήτων επικοινωνίας (Διαστάσεις της επικοινωνίας, μη λεκτική επικοινωνία, ανατροφοδότηση & επίλυση προβλήματος, Διαδικασίες Επιλογής, Οnboarding και Μεντορισμός)
 • Workshop Δεξιοτήτων Επικοινωνίας:
   • Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία (Συναίσθημα, Σώμα, Όραμα, Ιδέες, Φωνή)
   • Αξίες αποτελεσματικής επικοινωνίας
   • Οι παράγοντες της επικοινωνίας (Περιβάλλον, πλαίσιο, μήνυμα, ανατροφοδότηση, πομπός-δέκτης, κανάλι επικοινωνίας)
   • Διαπροσωπική Επικοινωνία
   • Επικοινωνία της Ανοικτής Πόρτας (Εταιρεία)
   • Σκέψη και έκφραση στην επικοινωνία
   • Ενθάρρυνση – Αποφασιστικότητα – Φωνή

Οι επιμορφούμενοι θα επωφεληθούν από:

 • Πιστοποιητικά παρακολούθησης που θα μοιραστούν στο τέλος του σεμιναρίου
 • E-book για τις Δεξιότητες Επικοινωνίας & Τετράδιο Ασκήσεων
 • Πρόσβαση σε 4 ακόμα ώρες εκπαίδευσης με video-μαθήματα στις ενότητες: “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συνεργασίας” & “Ανάπτυξη και Ενίσχυση Κινήτρων”,  που είναι συμπληρωματικά της επικοινωνίας.

Όλα τα νέα μας