Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Δώστε στην επιχείρησή
σας την ώθηση που
χρειάζεται!

Ξένες γλώσσες για επιχειρήσεις

Δώστε στην επιχείρηση σας την ώθηση που χρειάζεται!

Επαγγελματίες από 140 διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους:

Ξεφεύγουν από τη στείρα χρήση των business terms.

Επικοινωνούν άρτια και ολοκληρωμένα σε business language.

Αποκτούν αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Μια ξεχωριστή μέθοδος διδασκαλίας η οποία βασίζεται στις πραγματικές απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής, προσφέροντας γνώσεις που μετατρέπονται σε εργαλείο αποδοτικής εργασίας.

Η μέθοδος So Εasy® παρέχει

Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και εκτίμηση του παρόντος επιπέδου γνώσεων.

Εκπαιδευτική ύλη & προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου και της εκάστοτε επιχείρησης.

Σύγχρονα και εξατομικευμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-Learning).

Εξειδικευμένες υπηρεσίες γλωσσομάθειας σε 140 διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.

Ευελιξία στη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος, βασιζόμενοι στις παραμέτρους: χώρος, χρόνος, κόστος!

Αποκλειστικά εργαλεία για ευκολότερη εκμάθηση (Interactive learning) που συνδυάζουν την ανθρωποκεντρική διδασκαλία με όλες τις νέες τεχνολογίες μάθησης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδίκευση και πιστοποίηση στη διδασκαλία ενηλίκων, μεταδοτικότητα και εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων.

Συνεχή εποπτεία και αξιολόγηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμβούλους επιχειρηματικής εκπαίδευσης του ομίλου So Easy®.

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ:

  • Την εμπειρία 29 ετών στο χώρο των ξένων γλωσσών.
  • Την κορυφαία ακαδημαϊκή ομάδα για 9 διαφορετικές γλώσσες.
  • Την εγγύηση του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου με εξειδίκευση στα επιχειρηματικά προγράμματα.

Οι Κορυφαίες Εταιρείες επιλέγουν So easy