Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Την προηγούμενη & τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά έχουμε συνεργαστεί με τις παρακάτω εταιρείες

Παρέχουμε προγράμματα σπουδών ψηφιακής εκπαίδευσης, εκμάθησης Αγγλικών, Ισπανικών & Ελληνικών ως ξένη γλώσσα