Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών C2

Goethe Zertifikat C2: GDS

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα όσα ακούει και διαβάζει, να συνοψίζει πληροφορίες και να τις αποδίδει με συνοχή και χωρίς δυσκολίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδυάσουν επιμέρους ενότητες της εξέτασης. Ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς και τις 4 επιμέρους ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους αλλά μέσα σε ένα έτος.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση γραπτού λόγου (80 λεπτά)

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου και καλείστε να ανταποκριθείτε σε διάφορες ασκήσεις.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)

Ακούτε ρεπορτάζ και ειδήσεις από το ραδιόφωνο, συνομιλίες και συνεντεύξεις και καλείστε να ανταποκριθείτε σε διάφορες ασκήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (80 λεπτά)

Καλείστε να συντάξετε ένα καλά δομημένο κείμενο σε σχέση με ένα γενικό θέμα ή ένα θέμα από το λογοτεχνικό βιβλίο που επεξεργαστήκατε. Από τα τέσσερα θέματα που σας δίνονται (δύο γενικά και δύο λογοτεχνικά) πρέπει να επιλέξετε το ένα.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει ένα πολυσύνθετο θέμα, να διατυπώσει επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας άποψης στην προσπάθεια να πείσει τον συνομιλητή.

ÖSD Zertifikat C2

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση ÖSD Zertifikat C2 αποδεικνύει την ευχέρεια και ικανότητα του υποψήφιου να επικοινωνεί σε ιδιωτικές και επαγγελματικές περιστάσεις με σύνθετους συσχετισμούς, με ορθά δομημένο λόγο και ακρίβεια. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψηφίους από 16 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου (90 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τέσσερις ασκήσεις να κατανοήσει σημαντικές λεπτομέρειες διαφορετικών αυθεντικών κειμένων γενικής θεματολογίας από τις γερμανόφωνες χώρες.


Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τρεις ασκήσεις να κατανοήσει λεπτομερώς αυθεντικά κείμενα γενικής θεματολογίας από τις γερμανόφωνες χώρες.

Παραγωγή γραπτού λόγου (75 λεπτά)
Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος καλείται να συντάξει δύο κείμενα.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 20 λεπτά – εξέταση 20 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τρεις ασκήσεις να διεξάγει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, μία παρουσίαση και μια συζήτηση με θέμα την παρουσίαση.