Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών C1

Goethe Zertifikat C1

Η εξέταση Goethe Zertifikat C1 απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Για την εξέταση Goethe Zertifikat C1 για εφήβους συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

 

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe Zertifikat C1 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.


Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά.

Σχεδόν όλα τα Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο, πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδυάσουν επιμέρους ενότητες της εξέτασης. Ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς και τις 4 επιμέρους ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους αλλά μέσα σε ένα έτος.

 

Περίοδοι Εξετάσεων:

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

 

Τα μέρη της εξέτασης: (Νέα εξέταση από Ιανουάριο 2024)

Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλων κειμένων καθώς και να αποδώσει το νόημα τμημάτων τους.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)

Ακούτε συνεντεύξεις, συνδιαλέξεις, συζητήσεις ή ραδιοφωνικά κείμενα. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κρατήσει σημειώσεις και να αντιστοιχίσει φράσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (80 λεπτά)

Εκφράζετε και αιτιολογείτε εκτενώς συντάσσοντας ένα καλά δομημένο κείμενο. Οι πληροφορίες δίνονται στους εξεταζόμενους με τη μορφή διαγράμματος.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (10 ή 15 λεπτά)
Στο πρώτο μέρος της εξέτασης καλείστε να εκφράσετε την άποψη σας για το περιεχόμενο ενός κειμένου. Στη δεύτερη φάση συζητάτε με την συνυποψήφια / τον συνυποψήφιο για να λάβετε μαζί μια απόφαση ή αναζητάτε κοινή λύση.

 

Η εξέταση Goethe Zertifikat C1 για ενήλικες και για εφήβους διαφέρει μόνο στη θεματολογία και όχι στο βαθμό δυσκολίας. Η θεματολογία δίνεται με τρόπο κατάλληλο για το νοητικό επίπεδο της κάθε ομάδας.

ÖSD Zertifikat C1

Η εξέταση ÖSD Zertifikat C1 αποδεικνύει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί σε διαφορετικές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής με πιο σύνθετους συσχετισμούς, με ορθά δομημένο λόγο και επιλογή κατάλληλων εκφράσεων. Απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο γερμανόφωνο πανεπιστήμιο. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψήφιους πάνω από 18 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου (90 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τέσσερις ασκήσεις να κατανοήσει σημαντικές λεπτομέρειες διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από τις γερμανόφωνες χώρες.

Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από δύο ασκήσεις να κατανοήσει επιλεκτικά και λεπτομερώς θέματα γενικού και κοινωνικού περιεχομένου από τις γερμανόφωνες χώρες.

Παραγωγή γραπτού λόγου (90 λεπτά)
Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα επίσημο E-Mail και μια έκθεση, μια έκθεση απόψεων ή ένα σχόλιο.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 20 λεπτά – εξέταση 20 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τρεις ασκήσεις να διεξάγει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, μία συζήτηση και μια σύντομη διάλεξη.