Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών B2

Goethe Zertifikat B2

Για την εξέταση Goethe Zertifikat B2 για ενήλικες συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Γενικές πληροφορίες

Το Goethe Zertifikat B2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να κατανοεί σύνθετα, εκτενή κείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον και στις σπουδές του. Είναι σε θέση να εκφράζει τις απόψεις του λεπτομερώς και με σαφήνεια με καλά δομημένο λόγο πάνω σε σύνθετα θέματα και να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους νοηματικής σύνδεσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδυάσουν επιμέρους ενότητες της εξέτασης. Ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς και τις 4 επιμέρους ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους αλλά μέσα σε ένα έτος.

 

Περίοδοι Εξετάσεων

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος.

 

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση γραπτού λόγου (65 λεπτά)

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, θέσεις, απόψεις και κανόνες.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)

Ακούτε συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές θέσεις αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (75 λεπτά)

Εκφράζετε και αιτιολογείτε γραπτώς την άποψή σας πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπροσθέτως συντάσσετε ένα επίσημο μήνυμα στο πλαίσιο επαγγελματικής επικοινωνίας.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)
Κάνετε μια σύντομη παρουσίαση ενός θέματος και συζητάτε με την συνυποψήφια / τον συνυποψήφιο ανταλλάσοντας επιχειρήματα πάνω στο θέμα αυτό.

 

Η εξέταση Goethe Zertifikat B2 για ενήλικες και για εφήβους διαφέρει μόνο στη θεματολογία και όχι στο βαθμό δυσκολίας. Η θεματολογία δίνεται με τρόπο κατάλληλο για το νοητικό επίπεδο της κάθε ομάδας.

ÖSD Zertifikat B2

Η εξέταση ÖSD Zertifikat B2 αποδεικνύει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με ευχέρεια και δομημένο λόγο όσον αφορά σε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε (ημι)επίσημες ή επαγγελματικές περιστάσεις. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψηφίους από 18 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου (90 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τέσσερις ασκήσεις να κατανοήσει σημαντικές λεπτομέρειες διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από τις γερμανόφωνες χώρες.

Ακουστική κατανόηση (30 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να κατανοήσει βασικές πληροφορίες αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες γενικών ή κοινωνικών θεμάτων μέσα από δύο ασκήσεις αυθεντικών ακουστικών κειμένων των γερμανόφωνων χωρών.

Παραγωγή γραπτού λόγου (90 λεπτά)
Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα επίσημο E-Mail και ένα σωστά δομημένο κείμενο, στο οποίο θα πρέπει να επιχειρηματολογήσει την άποψή του.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 15 λεπτά – εξέταση 20 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται μέσα από τρεις ασκήσεις να διεξάγει ένα διάλογο με θέμα από την καθημερινή ζωή, να περιγράψει και να ερμηνεύσει μια εικόνα και να λάβει μέρος σε μια συζήτηση για ένα κοινωνικό θέμα.