Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών
ZERTIFIKAT B1 J

Goethe Zertifikat B1

Γενικές πληροφορίες

Για την εξέταση Goethe Zertifikat B1 για εφήβους συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe Zertifikat B1 αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας.

Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδυάσουν επιμέρους ενότητες της εξέτασης. Ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς και τις 4 επιμέρους ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους αλλά μέσα σε ένα έτος.

 

Περίοδοι Εξετάσεων:

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση γραπτού λόγου (65 λεπτά)
Διαβάζετε αναρτήσεις σε blog, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα εφημερίδων, αγγελίες και γραπτές οδηγίες. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις. 

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)
Ακούτε ανακοινώσεις, σύντομες διαλέξεις, συνομιλίες και συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα κύρια σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες. 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά)
Γράφετε προσωπικές και επίσημες ηλεκτρονικές επιστολές και διατυπώνετε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum. 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)
Συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινή ζωή π.χ. τα ταξίδια. Απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και κάνετε προτάσεις. Παρουσιάζετε, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντάτε σε σχετικές ερωτήσεις.

 

Η εξέταση Goethe Zertifikat B1 για ενήλικες και για εφήβους διαφέρει μόνο στη θεματολογία και όχι στο βαθμό δυσκολίας. Η θεματολογία δίνεται με τρόπο κατάλληλο για το νοητικό επίπεδο της κάθε ομάδας.

ÖSD Zertifikat B1 Jugendvariante

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση ÖSD Zertifikat B1 Jugendvariante απευθύνεται σε υποψηφίους κάτω των 18 ετών και δεν διαφέρει σε τίποτα από την εξέταση των ενηλίκων όσον αφορά στη δομή της. Αποδεικνύει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνήσει με σωστή έκφραση σε καθημερινές περιστάσεις. Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στο νοητικό επίπεδο των παιδιών και νέων, με επίκεντρο το σχολείο.

 

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου (65 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να κατανοήσει βασικές πληροφορίες και σημαντικές λεπτομέρειες μέσα από πέντε κείμενα, όπως άρθρο εφημερίδας, ανάρτηση σε blog, αγγελία, E-Mail και οδηγίες.

Ακουστική κατανόηση (40 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να κατανοήσει βασικές πληροφορίες αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες μέσα από τέσσερα ακουστικά κείμενα όπως ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους και συζητήσεις στο ραδιόφωνο.

Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει δύο E-Mails και να εκφράσει την άποψή του σε μια έκθεση.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 10 λεπτά – εξέταση 15 λεπτά)
Η προφορική εξέταση αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι δύο υποψήφιοι διεξάγουν ένα διάλογο, όπου και οργανώνουν κάτι από κοινού. Στο δεύτερο μέρος, ο κάθε υποψήφιος κάνει μια ολιγόλεπτη παρουσίαση ενός θέματος από την καθημερινή ζωή και απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις, ενώ στο τρίτο μέρος καλείται να παραθέσει μια κριτική στην παρουσίαση του συνυποψήφιου/ας.