Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης τούρκικων για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία τούρκικων
YÜKSEK 2 (B2)

Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης İSTANBUL

1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

Εξετάζονται 3 κείμενα μέσω ερωτήσεων κατανόησης με σωστό/λάθος, και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

 

2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση
Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

Ο εξεταζόμενος επιλέγει 1 θέμα. Ανάπτυξη θέματος 250 λέξεων

 

3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου – ακουστικό
Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά
Υπάρχουν 2 ακουστικά κείμενα. Ακούγονται 3 φορές
Οι εξεταζόμενοι απαντούν στις ερωτήσεις κατά την διάρκεια του ακουστικού διότι στο τέλος της εξέτασης δεν υπάρχει επιπλέον χρόνος για τις απαντήσεις.

 

4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης 15-20 λεπτά
Η εξέταση είναι σε ζευγάρια και χωρίζεται σε 2 φάσεις
1η φάση Διάλογος μεταξύ εξεταζόμενων ξεχωριστά και εξεταστή
2η φάση Διάλογος μεταξύ των δύο εξεταζόμενων.

 

Βαθμολογία επιτυχίας: βάση 60%. Δεν υπάρχει συμψηφισμός (15/25 σε κάθε ενότητα)

 

Υπάρχει η δυνατότητα online εξέτασης
Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Η εξέταση χωρίζεται σε 3 μέρη σε όλα τα επίπεδα
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Ιανουάριο και Ιούνιο
Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει κοπεί μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης 85 λεπτά
Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 60 ερωτήματα.
Ερωτήσεις με συμπλήρωση κενού, αντιστοίχισης, σωστού/ λάθους ή ναι/όχι, συμπλήρωση μέσω επιλογής, τακτοποίηση ή εύρεση σειράς/ παραγράφων

 

2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση
Διάρκεια εξέτασης 80 λεπτά
Ανάπτυξη θέματος 350-400 λέξεις

 

3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου- ακουστικό
Διάρκεια εξέτασης:20-30 λεπτά
Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν 25 ερωτήματα
Το ακουστικό επαναλαμβάνεται 2 φορές

 

4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης: 25 λεπτά
Η εξέταση είναι σε ζευγάρια και χωρίζεται σε 2 φάσεις

 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 1 φορά το χρόνο Νοέμβριο
Η συνολική διάρκεια εξέτασης σε όλα τα επίπεδα είναι 3.30 ώρες.
Οι εξετάσεις απευθύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών.
Γίνεται συμψηφισμός της βαθμολογίας έχοντας βάση 30% κάθε ενότητας για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος.
Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη σε όλα τα επίπεδα