Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης κινεζικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία κινεζικών
YCT 4

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT (Level IV) μπορούν να επικοινωνήσουν σ’ ένα βασικό επίπεδο στην καθημερινή ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή τους. Εφόσον αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι στην Κίνα, μπορούν να διεκπεραιώσουν τα περισσότερα θέματα επικοινωνίας στην κινεζική γλώσσα.

Το νέο YCT δημιουργήθηκε από το Hanban σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους νεότερους μαθητές έως 12 ετών να μάθουν κινέζικα και να βελτιώσουν το επίπεδό τους στην κινεζική γλώσσα.

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στη καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους. 

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις. 

Παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στα HSK.