Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης κινεζικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία κινεζικών
YCT 1

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT (Level I) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις και προτάσεις και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινέζικη γλώσσα. Το νέο YCT δημιουργήθηκε από το Hanban σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους νεότερους μαθητές έως 12 ετών να μάθουν κινέζικα και να βελτιώσουν το επίπεδό τους στην κινεζική γλώσσα. 

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στην καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους.  

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις.

Παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στα HSK.