Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αραβικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αραβικών
Επίπεδο C2

C2

O κάτοχος της πιστοποίησης μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Εκφράζεται με μεγάλη άνεση και ακρίβεια ακόμα και σε σύνθετα ζητήματα, καθώς έχει επαρκή γνώση εξειδικευμένων εννοιών, ιδιωματικών εκφράσεων και όρων της καθομιλουμένης. Μπορεί να διαβάσει εξειδικευμένα άρθρα και λογοτεχνικά έργα και να συνθέσει περιλήψεις και κριτικές.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου

*Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 του Πανεπιστημίου An-Najah National University της Nablus.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus οργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων και είναι ο επίσημος φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Αραβικής γλώσσας.