Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης τούρκικων για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία τούρκικων
TEMEL 4 (Α2)

Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης İSTANBUL

1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

Εξετάζονται 3 κείμενα μέσω ερωτήσεων κατανόησης με σωστό/λάθος, και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

 

2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση
Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

Ο εξεταζόμενος επιλέγει 1 θέμα. Ανάπτυξη θέματος 150 λέξεων

 

3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου – ακουστικό
Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά
Υπάρχουν 2 ακουστικά κείμενα. Ακούγονται 3 φορές
Οι εξεταζόμενοι απαντούν στις ερωτήσεις κατά την διάρκεια του ακουστικού διότι στο τέλος της εξέτασης δεν υπάρχει επιπλέον χρόνος για τις απαντήσεις.

 

4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Διάρκεια εξέτασης 15-20 λεπτά
Η εξέταση είναι σε ζευγάρια και χωρίζεται σε 2 φάσεις
1η φάση Διάλογος μεταξύ εξεταζόμενων ξεχωριστά και εξεταστή
2η φάση Διάλογος μεταξύ των δύο εξεταζόμενων.

 

Βαθμολογία επιτυχίας: βάση 60%. Δεν υπάρχει συμψηφισμός (15/25 σε κάθε ενότητα)

 

Υπάρχει η δυνατότητα online εξέτασης
Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Η εξέταση χωρίζεται σε 3 μέρη σε όλα τα επίπεδα
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Ιανουάριο και Ιούνιο
Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει κοπεί μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.