Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών

SUPERIORE C2

Επίπεδο

C2:Ο κάτοχος του επιπέδου είναι σε θέση να καταλάβει σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει αβίαστα. Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες πηγές, προφορικές και γραπτές, αναδιαρθρώνοντας τα επιχειρήματα και τα πληροφοριακά μέρη σε ένα συνεκτικό κείμενο. Εκφράζεται αυθόρμητα, με έναν πολύ ομαλό και ακριβή τρόπο, και δημιουργεί ξεκάθαρα νοήματα ακόμη και σε πολύ σύνθετες καταστάσεις.

Plida (C2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Μάïο

CELI 5 (C2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.