Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
SUPERIORE C2 – CELI 5 (C2)

SUPERIORE C2

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και τη γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

C2:Ο σπουδαστής είναι σε θέση να καταλάβει σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει αβίαστα.

Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες πηγές, προφορικές και γραπτές, αναδιαρθρώνοντας τα επιχειρήματα και τα πληροφοριακά μέρη σε ένα συνεκτικό κείμενο.

Εκφράζεται αυθόρμητα, με έναν πολύ ομαλό και ακριβή τρόπο, και δημιουργεί ξεκάθαρο νόημα ακόμη και σε πολύ σύνθετες καταστάσεις.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Μάïο

CELI 5 (C2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Επίπεδο

CELI 5: Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση.

Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ατομικές και σύνθετες περιστάσεις.

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.