Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών A2

Goethe Zertifikat A2

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση Goethe Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες και πιστοποιεί απλές γνώσεις στη γερμανική γλώσσα.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί απλές καθημερινές προτάσεις και εκφράσεις καθώς και να ανταλλάσσει πληροφορίες για καθημερινά οικεία θέματα.

Περίοδοι Εξετάσεων

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση γραπτού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται μέσα από σύντομα κείμενα, όπως δημοσιογραφικά άρθρα, E-Mails, αγγελίες και πινακίδες να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.


Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται μέσα από καθημερινές ανακοινώσεις, συνομιλίες και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.


Παραγωγή γραπτού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει μηνύματα για καθημερινά οικεία θέματα.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να διατυπώσει ερωτήσεις αλλά και να απαντήσεις σε αυτές της συνομιλήτριας / του συνομιλητή, αλλά και να διοργανώσει κάτι από κοινού με αυτήν/αυτόν.

ÖSD Zertifikat A2

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση ÖSD Zertifikat A2 αποδεικνύει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί στοιχειωδώς σε περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. Απευθύνεται σε υποψηφίους από 18 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης:

Κατανόηση κειμένου (30 λεπτά)
Εξετάζεται η γενικότερη κατανόηση αλλά και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών του υποψηφίου μέσα από δύο ασκήσεις.

Ακουστική κατανόηση (15 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να επεξεργαστεί τρεις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης βασισμένες σε θεματολογία της καθημερινότητας.

Παραγωγή γραπτού λόγου (30 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε E-Mail.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 10 λεπτά – εξέταση 10 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον ίδιο βάσει πέντε θεμάτων και να διεξάγει ένα σύντομο διάλογο με τον/την συνυποψήφιο/α του.