Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών A1

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch

 

Γενικές πληροφορίες

Η εξέταση Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες και πιστοποιεί απλές, βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Περίοδοι Εξετάσεων

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

 
Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση γραπτού λόγου (25 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται μέσα από μικρά κείμενα, όπως αγγελίες, σημειώσεις ή επιγραφές να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)

Ο υποψήφιος ακούει σύντομες συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή ή σύντομες ανακοινώσεις και καλείται να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (20 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει απλά έντυπα και να γράψει ένα σύντομο κείμενο καθημερινού περιεχομένου.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον ίδιο, να διατυπώσει απλές καθημερινές ερωτήσεις και να απαντήσει αντίστοιχα σε αυτές των συνυποψήφιων του.

ÖSD Zertifikat A1

Γενικές πληροφορίες

Η εξέταση ÖSD Zertifikat A1 αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στοιχειωδώς σε καθημερινά οικεία θέματα. Απευθύνεται σε υποψηφίους από 18 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση κειμένου (25 λεπτά)
Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από τις γερμανόφωνες χώρες.

Ακουστική κατανόηση (10 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να επεξεργαστεί τρεις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης βασισμένες σε θεματολογία της καθημερινότητας.


Παραγωγή γραπτού λόγου (20 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο και να συντάξει ένα απλό κείμενο.


Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 10 λεπτά – εξέταση 10 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον ίδιο, να δώσει περιγραφή εικόνας και να διεξάγει ένα σύντομο διάλογο.