Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά

Τμήματα αγγλικών Senior A1-A2-B1

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Βιβλία, έξτρα διαδραστικό υλικό, talking dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως taboo και scrabble, φιλαναγνωσία και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή. Online επικοινωνία σε προφορικό επίπεδο και αλληλογραφία σε γραπτό επίπεδο με μαθητές από σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετοχή σε web magazines κατάλληλα για την ηλικία και το επίπεδο σπουδών των παιδιών.

Cambridge English Young Learners – YLE

 

Τα Young Learners English Tests-movers και Young Learners English Tests-flyers είναι πτυχία κατάλληλα για τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Α1.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ YLE

Η εξέταση είναι σύντομη και χωρίζεται σε 3 μέρη: Reading and Writing, Listening, Speaking.

Όλα τα παιδιά θα λάβουν πτυχίο στο οποίο θα αναγράφεται πάνω αντί για τη βαθμολογία, ασπίδες ανάλογα με την επίδοση του παιδιού σε κάθε δεξιότητα (reading, writing, listening, speaking)


5 Ασπίδες – Άψογη επίδοση
4 Ασπίδες – Πάρα πολύ καλή επίδοση
3 Ασπίδες – Υπάρχει περιθώριο ενδυνάμωσης & βελτίωσης
1 ή 2 Ασπίδες – Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η εξέταση πραγματοποιείται πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Cambridge English: Key – KET

Το KET είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Αναγνωρίζεται διεθνώς σαν πιστοποίηση βασικής γλωσσομάθειας.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ  KET 

Η εξέταση χωρίζεται σε 3 μέρη:
Κατανόηση & Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Reading & Writing
Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Listening
Παραγωγή Προφορικού Λόγου  – Speaking

Reading and Writing

(Κατανόηση & Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 70 λεπτά.

Το μέρος του Reading αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν απλές γραπτές πληροφορίες από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά.

Χωρίζεται σε 8 ενότητες και ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 55 ερωτήσεις διαφόρων τύπων (αντιστοίχηση, πολλαπλές επιλογές, συμπλήρωση κενών κ.α.).

Το μέρος του Writing περιλαμβάνει 1 άσκηση στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να συντάξει ένα σύντομο σημείωμα, μήνυμα ή e-mail.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 30 λεπτά (δίνονται 8 λεπτά επιπλέον για αντιγραφή των απαντήσεων).

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό όπου οι ομιλητές μιλούν σχετικά αργά.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 8-10 λεπτά.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να συνομιλεί με τον εξεταστή και ακόμα έναν υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε βασικές ερωτήσεις και εξετάζονται συνήθως ανά ζεύγη.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Η εξέταση πραγματοποιείται πολλές φορές μέσα στο χρόνο.

Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων.

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Preliminary English Test and PET for Schools

Το PET είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται επαρκής πιστοποίηση γλωσσομάθειας για εργασία. Υπάρχουν δύο τύποι PET. Το Preliminary English Test, κατάλληλο για ενήλικες και το PET for Schools, κατάλληλο για παιδιά.
Η μορφή της εξέτασης και το επίπεδο δυσκολίας είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά στο PET for Schools το περιεχόμενο των κειμένων είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των νεαρών σε ηλικία μαθητών.
Η αναγνώριση και των δυο είναι η ίδια.

Η εξέταση PET  χωρίζεται σε 4 μέρη:
• Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Reading
• Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Writing
• Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Listening
• Παραγωγή Προφορικού Λόγου – Speaking

Reading

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Το μέρος του Reading αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το άμεσο και έμμεσο νόημα των κειμένων και να απαντήσουν σε 32 ερωτήσεις διαφόρων τύπων (αντιστοίχηση, πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση κενών κ.α.).

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 30 λεπτά (δίνονται 6 λεπτά επιπλέον για αντιγραφή των απαντήσεων).

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το ηχογραφημένο υλικό, όπως ανακοινώσεις και συζητήσεις σε θέματα της καθημερινότητας και να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Το writing περιλαμβάνει την παραγωγή 2 κειμένων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν ένα email (100 λέξεων) και ένα άρθρο ή μια ιστορία (100 λέξεων).

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 12 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να συνομιλεί στα αγγλικά με τον εξεταστή και ακόμα έναν υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις και να κάνουν ερωτήσεις όσον αφορά στον εαυτό τους, καθώς και να αναπτύσσουν θέματα που αφορούν τις προτιμήσεις τους.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνήθως ανά ζεύγη.