Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL C2

DELE C2

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension/ Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 52 ερωτήσεις, 18 πολλαπλής επιλογής, 6 συμπλήρωση κενών και 28 αντιστοιχήσεις.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Writing/ Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μια έκθεση βασισμένη σε ένα ακουστικό, ένα άρθρο και μια κριτική να επεξεργαστεί ένα κείμενο και να γράψει ένα άρθρο βασισμένο σε ένα σχεδιάγραμμα.

Διάρκεια: 150 λεπτά

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 20 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα βασισμένο σε 2 κείμενα και 2 σχεδιαγράμματα που του έχουν δοθεί να προετοιμάσει, να τοποθετηθεί σε τίτλους ειδήσεων εφημερίδας και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας και να του χορηγηθεί άδεια διδασκαλίας.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.