Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL C1

DELE C1

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις, 26 πολλαπλής επιλογής, 6 συμπλήρωση κενών και 8 αντιστοιχήσεις.

Διάρκεια: 90 λεπτά

 

Writing

Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα, εκ των οποίων το ένα 1 είναι βασισμένο σε ένα ακουστικο.

Διάρκεια: 80 λεπτά

 

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 6 συμπλήρωση κενών, 24 πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια: 50λεπτά

 

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 20 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα βασισμένο σε ένα κείμενο που του έχει δοθεί να προετοιμάσει, να αναλύσει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας.

 

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο και Νοέμβριο.