Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL B2

DELE B2

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 36 ερωτήσεις, 20 πολλαπλής επιλογής, 6 συμπλήρωση κενών και 10 αντιστοίχησης.

Διάρκεια: 70 λεπτά

Writing

Ένα mail ή ένα γράμμα και να επιλέξουν την ανάλυση ενός γραφήματος ή ένα άρθρο σε ένα blog

Διάρκεια: 80 λεπτά

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 18 πολλαπλής επιλογής και 12 αντιστοιχήσεις.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα , να αναλύσει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά).

Διάρκεια: 10-15 λεπτά

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανική γλώσσα σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται 5 φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.