Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL B1

DELE B1

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις, 24 πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 συμπλήρωση κενών.

Διάρκεια: 70 λεπτά

Writing

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γράψουν ένα e-mail και ένα κείμενο ή για κάποιο blog ή για κάποιο forum.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 18 πολλαπλής επιλογής και 12 αντιστοίχησης.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα , να περιγράψει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά).

Διάρκεια: 15 λεπτά

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται 5 φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.