Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL A2

DELE A2

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Writing

Οι υποψήφιοι γράφουν ένα mail και κείμενο.

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων. 12 πολλαπλής επιλογής 13 αντιστοιχήσεις.

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 12 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του , να περιγράψει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Διάρκεια: 12 λεπτά 

Στο τεστ δεν υπάρχει διάλειμμα.

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται 5 φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο,Οκτώβριο και Νοέμβριο.