Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
Nivel A2

DELE A2- B1 escolar

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις, 19 πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 αντιστοίχησης.

Διάρκεια: 50 λεπτά

 

Writing

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γράψουν ένα e-mail και ένα κείμενο ή για κάποιο blog ή για κάποιο forum.

Διάρκεια: 50 λεπτά

 

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 13 πολλαπλής επιλογής και 12 αντιστοίχησης.

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα , να περιγράψει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά).

Διάρκεια: 15 λεπτά

 

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Απευθύνεται για παιδιά και εφήβους μέχρι 17 ετών.

 

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δυο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.