Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
NIVEL A1

DELE A1

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις. Οι 17 είναι πολλαπλής επιλογής κ 8 συμπλήρωσης κενών βασισμένες σε κείμενα.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Writing

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μια φόρμα και γραφή ενός κειμένου είτε mail ή μία κάρτα ή φιλικό γράμμα.

Διάρκεια: 25 λεπτά

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων. 5 πολλαπλής επιλογής 13 αντιστοιχήσεις και 7 συμπλήρωσης κενών.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του, την καθημερινότητα του, και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του και να αναλύσει ένα θέμα και να περιγράψει φωτογραφίες.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Στο τεστ δεν υπάρχει διάλειμμα.

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο και Νοέμβριο.