Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ισπανικών
Nivel A1

DELE A1 Escolar

Περιεχόμενο εξετάσεων:

Reading Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις. Οι 25 είναι πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Writing

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μια φόρμα και γραφή ενός κειμένου είτε mail ή μία κάρτα ή φιλικό γράμμα.

Διάρκεια: 25 λεπτά

 

Listening Comprehension

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων. 10 πολλαπλής επιλογής, 8 αντιστοιχήσεις και 7 συμπλήρωσης κενών.

Διάρκεια: 20 λεπτά

 

Speaking

Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του, την καθημερινότητα του, και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του και να αναλύσει και να περιγράψει φωτογραφίες.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Στο τεστ δεν υπάρχει διάλειμμα.

 

Χρησιμότητα:
Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα. Απευθύνεται για παιδιά και εφήβους μέχρι 17 ετών.

 

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δυο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.