Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών

MEDIO B2

Επίπεδο

B2: Ο κάτοχος του επιπέδου είναι σε θέση να κατανοήσει τις θεμελιώδεις ιδέες σύνθετων κειμένων τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συζητήσεων στο δικό του πεδίο εξειδίκευσης. Είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με τη σχετική ευχέρεια και τον αυθορμητισμό, έτσι ώστε η αλληλεπίδραση με έναν φυσικό ομιλητή να αναπτύσσεται χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Μπορεί να παράγει σαφή και αρθρωτά κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εκφράζει γνώμη για ένα επίκαιρο θέμα, εκθέτοντας τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων επιλογών.

Plida (B1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 3 (B2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.