Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
MEDIO Β2 – CELI 3 (B2)

MEDIO B2

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

B2: Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοήσει τις θεμελιώδεις ιδέες σύνθετων κειμένων τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συζητήσεων στο δικό του πεδίο εξειδίκευσης.

Είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με τη σχετική ευχέρεια και τον αυθορμητισμό, έτσι ώστε η αλληλεπίδραση με έναν φυσικό ομιλητή να αναπτύσσεται χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Μπορεί να παράγει σαφή και αρθρωτά κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εκφράζει γνώμη για ένα επίκαιρο θέμα, εκθέτοντας τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων επιλογών.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 3 (B2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Επίπεδο

CELI 3: Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του.

Μπορεί να συνδιαλεχθεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παράγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.