Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

LIVELLO ELEMENTARE A1

Επίπεδο

A1: Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο επίπεδο, μπορεί κανείς να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα για μια βασική επικοινωνία. Μπορεί να συστηθεί σε βαθμό ώστε να δώσει αλλά και να ζητήσει πληροφορίες όσον αφορά στο όνομα, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας και πληροφορίες τοποθέτησης σε περιοχή και χώρο. Είναι σε θέση να συμμετέχει σε συζητήσεις καθημερινών αναγκών.