Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών

LIVELLO ELEMENTARE A2

Επίπεδο

Α2: Μπορεί κανείς να κατανοήσει προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με περιοχές άμεσης σημασίας (π.χ. βασικές πληροφορίες για το άτομο και την οικογένεια, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί με απλές και συνήθεις δραστηριότητες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές της ζωής του και το περιβάλλον και στοιχεία που αναφέρονται σε άμεσες ανάγκες.

Plida (Α2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Mάïο

CELI 1 (A2)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Εξεταστικές περίοδοι :  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.