Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
LIVELLO ELEMENTARE A1

LIVELLO ELEMENTARE A1-A2

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

A1: Μπορεί κανείς να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα για μια βασική επικοινωνία. Μπορεί να συστηθεί σε βαθμό ώστε να δώσει αλλά και να ζητήσει πληροφορίες όσων αφορά όνομα,ηλικία,τόπο κατοικίας,πληροφορίες τοποθέτησης σε περιοχή και χώρο. Είναι σε θέση να μπορεί να συμμετέχει σε συζήτηση καθημερινών αναγκών.

Α2: Μπορεί κανείς να κατανοήσει προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με περιοχές άμεσης σημασίας (π.χ. βασικές πληροφορίες για το άτομο και την οικογένεια, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί με απλές και συνήθεις δραστηριότητες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές της ζωής του και το περιβάλλον και στοιχεία που αναφέρονται σε άμεσες ανάγκες.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Mάïο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Για τις εξετάσεις JUNIORES PLIDA παιδιών ηλικίας 13-18 ετών ισχύουν οι ίδιες πληροφορίες με αυτές που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με τα επίπεδα με την μόνη διαφορά ότι οι εξετάσεις JUNIORES PLIDA διεξάγονται στα επίπεδα Α1-Α2-Β1-Β2 μόνο κάθε Οκτώβριο και Ιούνιο.

2) Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα πτυχία Plida μπορείτε να βρείτε στα site: www.plida.it , www.ladanteatene.com όπου αναφέρονται όλες οι διαδικασίες αναλυτικότερα καθώς επίσης μπορείτε να τυπώσετε παραδείγματα δοκιμασιών Plida (Prove degli esami Plida) σε πρωτότυπη μορφή.