Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών

INTERMEDIO B1

Επίπεδο

Β1: Ο κάτοχος του επιπέδου είναι σε θέση να κατανοήσει τα ουσιώδη σημεία της γλώσσας σε οικεία θέματα που αντιμετωπίζει κατά την εργασία, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κλπ. Παίρνει μέρος σε πολλές συζητήσεις-καταστάσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης με φίλους ή κάποιου ταξιδιού σε περιοχή όπου χρησιμοποιείται η Ιταλική Γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά και συνεκτικά κείμενα σε θέματα που είναι γνωστά ή που τον ενδιαφέρουν. Είναι σε θέση να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες, φιλοδοξίες, να εξηγήσει συνοπτικά τους λόγους και να δώσει εξηγήσεις για τις απόψεις και τα έργα.

Plida (B1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και την γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 2 (B1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.