Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ιταλικών
INTERMEDIO Β1 – CELI 2 (B1)

INTERMEDIO B1

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου εξετάζοντας μέσα από αυτό και τη γραμματική. (Prova di Leggere)
  2. Ακουστικό (Prova di ascolto)
  3. Έκθεση (Prova scritta) Μέσα από την γραπτή έκφραση του λόγου εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.
  4. Προφορικά (Prova Orale) Μέσα από την προφορική δοκιμασία εξετάζονται και φαινόμενα γραμματικής.

Επίπεδο

Β1: Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοήσει τα ουσιώδη σημεία της γλώσσας σε οικεία θέματα που αντιμετωπίζει κατά την εργασία, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κλπ.

Παίρνει μέρος σε πολλές συζητήσεις-καταστάσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης με φίλους ή κάποιου ταξιδιού σε περιοχή όπου χρησιμοποιείται η Ιταλική Γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά και συνεκτικά κείμενα σε θέματα που είναι γνωστά ή που τον ενδιαφέρουν.

Είναι σε θέση να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες, φιλοδοξίες, να εξηγήσει συνοπτικά τους λόγους και να δώσει εξηγήσεις για τις απόψεις και τα έργα.

Εξεταστικές περίοδοι : Νοέμβριο-Απρίλιο-Ιούνιο

CELI 2 (B1)

Περιγραφή Εξέτασης

  1. Kατανόηση κειμένου
  2. Γραπτή απόδοση
  3. Κατανόηση προφορικού κειμένου
  4. Γραμματική και λεξιλόγιο
  5. Προφορική έκφραση

Επίπεδο

CELI 2: Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.

Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.

Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις απόψεις και τα σχέδιά του.

Εξεταστικές περίοδοι : Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Mάρτιο και Ιούνιο.