Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης κινέζικων για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία κινέζικων
HSK 5

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες και περιοδικά στην κινεζική, να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές ταινίες στην κινεζική και που είναι ικανοί να εκφωνήσουν ένα μακρύ λόγο στην κινεζική.

Δομή εξέτασης

Το νέο HSK είναι μια διεθνής τυποποιημένη εξέταση επάρκειας στην κινέζικη γλώσσα, της οποίας ο στόχος είναι η εξέταση της ικανότητας ατόμων που έχουν την κινεζική ως δεύτερη γλώσσα να εφαρμόζουν την κινέζικη γλώσσα στις σπουδές τους, στην προσωπική τους ζωή και στην εργασία τους. Η νέα μορφή εξέτασης συνίσταται σε δυο ανεξάρτητα μέρη: Ένα γραπτό και ένα προφορικό.

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις. Απο φέτος μπαίνουν για πρώτη φορά προφορικές εξετάσεις (Προαιρετικά για εξεταστική Ιανουαρίου και μετά  υποχρεωτικά).