Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών A2

Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 12-16 ετών.

Για τη διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής της εξέτασης Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch στην Αθήνα αρμόδιες είναι οι εξής σχολές: α) Ελληνογερμανική Αγωγή και β) Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να ρωτάει, να απαντάει και να γράφει σε οικεία θέματα, χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις.

Περίοδοι Εξετάσεων

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε δύο εξεταστικές περιόδους: Μάιος και Νοέμβριος.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση γραπτού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται μέσα από σύντομα κείμενα, όπως άρθρα, E-Mails και αγγελίες να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.


Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται μέσα από συνομιλίες, ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή και δημόσιες αναγγελίες να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.


Παραγωγή γραπτού λόγου (30 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει σύντομα μηνύματα για οικεία θέματα.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να διατυπώσει ερωτήσεις αλλά και να απαντήσεις σε αυτές της συνομιλήτριας / του συνομιλητή, αλλά και να διοργανώσει κάτι από κοινού με αυτήν/αυτόν.

ÖSD KID A2

Γενικές πληροφορίες:

Η εξέταση ÖSD KID A2 αποδεικνύει την ικανότητα επικοινωνίας των παιδιών και των νέων σε θέματα της καθημερινότητάς τους. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψηφίους 10-17 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση κειμένου (35 λεπτά)
Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από τις γερμανόφωνες χώρες.


Ακουστική κατανόηση (15 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να επεξεργαστεί τρεις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης βασισμένες σε θεματολογία της καθημερινότητας.

Παραγωγή γραπτού λόγου (30 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις σε τέσσερις απλές ερωτήσεις στο E-Mail ενός φίλου/μιας φίλης.


Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 10 λεπτά – εξέταση 10 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον ίδιο βάσει πέντε θεμάτων και να διεξάγει ένα σύντομο διάλογο με τον/την συνυποψήφιο/α του.