Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γερμανικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών
FIT IN DEUTSCH A1

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch

Γενικές πληροφορίες

Για την εξέταση Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch για παιδιά και εφήβους συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής της εξέτασης Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch στην Αθήνα αρμόδιες είναι οι εξής σχολές: α) Ελληνογερμανική Αγωγή και β) Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να διατυπώνει, γραπτά ή προφορικά, απλές ερωτήσεις και απαντήσεις χρησιμοποιώντας απλές και βασικές προτάσεις σε οικεία θέματα.

Περίοδοι Εξετάσεων

Στο Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών οι εξετάσεις διεξάγονται σε πέντε εξεταστικές περιόδους: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση γραπτού λόγου (20 λεπτά)

Ο υποψήφιος διαβάζει απλές σημειώσεις, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές ή άρθρα και καλείται να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)

Ο υποψήφιος ακούει συνομιλίες, μηνύματα στο τηλεφωνητή ή πληροφορίες από το ραδιόφωνο και καλείται να επεξεργαστεί διάφορες ασκήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου (20 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις σε ένα E-Mail, ένα γράμμα ή μια αγγελία.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)

Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον εαυτό του, να θέσει ερωτήσεις και να απαντήσεις σε απλά καθημερινά θέματα.

ÖSD KID A1

Γενικές πληροφορίες

Η εξέταση ÖSD KID A1 αποδεικνύει την στοιχειώδη ικανότητα επικοινωνίας των παιδιών και των νέων σε θέματα της καθημερινότητάς τους. Η εξέταση απευθύνεται σε υποψηφίους 10-14 ετών.

Τα μέρη της εξέτασης

Κατανόηση κειμένου  (30 λεπτά)
Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από τις γερμανόφωνες χώρες.

Ακουστική κατανόηση (15 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να επεξεργαστεί τρεις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης βασισμένες σε θεματολογία της καθημερινότητας.


Παραγωγή γραπτού λόγου (20 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις σε τρεις απλές ερωτήσεις στο E-Mail ενός φίλου/μιας φίλης.

Παραγωγή προφορικού λόγου (προετοιμασία 10 λεπτά – εξέταση 10 λεπτά)
Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει πληροφορίες για τον ίδιο και να διεξάγει ένα σύντομο διάλογο.