Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών
Επίπεδο Proficiency C2

Cambridge English C2 - CPE

Το CPE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

PTE C2 - Pearson Test of English Level 5

To PTE Level 5 (C2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Michigan C2 - ECPE - Examination of the Certificate of Proficiency in English

Το ECPE είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
 
Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένα ιδρύματα του εξωτερικού σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου C2 για ακαδημαϊκή ή επαγγελματική χρήση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE CPE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking.

Reading and Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση τη γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως αναφορές, εκθέσεις, κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 240-280 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα, ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 40 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από διαλέξεις, λόγους και συνεντεύξεις.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 16 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο. Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PEARSON PTE LEVEL 5

Η εξέταση του PTE Level 5 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά .

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading, Writing. Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες και 55 λεπτά.

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 150-200 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 250-300 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα. Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 8 λεπτά.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECPE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Writing, Grammar-Cloze-Vocabulary-Reading (GCVR), Listening, Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα εκ των 2 θεμάτων -άρθρο ή δοκίμιο- και τα αναλύουν αξιοποιώντας δεδομένα από πηγές που τους παρέχονται.

Grammar-Cloze-Vocabulary-Reading (GCVR)

Διάρκεια 55 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 4 μέρη και αξιολογεί το επίπεδο των υποψηφίων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένων με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής. Το μέρος της γραμματικής και του λεξιλογίου περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις ενώ το μέρος της κατανόησης κειμένων και του Cloze περιλαμβάνει 38 ερωτήσεις.

Listening

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 50 λεπτά περίπου.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη και απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από καθημερινές συνομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις κ.α. Η ενότητα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια έως 25-35 ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα καθώς και να αλληλοεπιδρούν για τη λήψη μιας κοινής απόφασης πάνω σε κάποιο ζήτημα.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και Μάιο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.