Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ C2

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

C2 (ТРКИ -4)

Οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας. Το C2 είναι απαραίτητο για  την απόκτηση του  πτυχίου  Master των  ρωσικών  ΑΕΙ  στη φιλολογία.

Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  1 ώρα και 15 λεπτά

 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  60 λεπτά

 

Βάση  Επιτυχίας: 66% ανά ενότητα