Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών
Επίπεδο Advanced C1

Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου C2. Όσοι σπουδαστές το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE (Cambridge English Advanced) ή σε αντίστοιχα πτυχία.

Εκπαιδευτικά μέσα

Βιβλία, practice tests, διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, TED TALKS VIDEO  real language, Talking Dice, mock tests.

Cambridge English C1 - CAE

Το CAE είναι πτυχίο κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία. Αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ Β2 και Proficiency.

PTE C1 - Pearson Test of English Level 4

To PTE Level 4 (C1) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

ALCE - Advanced Level Certificate in English

Είναι πτυχίο που παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στο κάτοχό του και υποδηλώνει ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό και ακαδημαϊκό τομέα.
Είναι ένα πτυχίο μεταξύ ECCE & ECPE.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE CAE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking.

Reading and Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση τη γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 90 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως επιστολές ή e-mail, προτάσεις, αναφορές, εκθέσεις, κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 200-260 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 40 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και καθημερινές συνομιλίες.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια περίπου 15 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο. Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PEARSON PTE LEVEL 4

Η εξέταση του PTE Level 4 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά .

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading, Writing. Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες και 30 λεπτά..

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 120-150 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 200-250 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα. Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 8 λεπτά.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ALCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Writing, Reading & Use of Language, Listening, Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).

Διάρκεια 45 λεπτά.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν 1 εκ των 2 θεμάτων και αναπτύσσουν μια έκθεση βασιζόμενοι στα βοηθητικά σημεία (prompts) που τους παρέχονται.  

H συνολική διάρκεια Writing, Reading & Use of Language και Listening είναι 2 ώρες και 40 λεπτά.

Reading & Use of Language

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια 75 λεπτά.

50 ερωτήσεις

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).

Διάρκεια περίπου 40 λεπτά.

30 ερωτήσεις (με την μορφή πολλαπλών επιλογών από αποσπάσματα ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, ομιλιών, μικρών κειμένων.)

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

Διάρκεια 8 λεπτά περίπου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στηρίξουν 2 αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιούνιο και Ιανουάριο. Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Ιουνίου ανακοινώνονται τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Απρίλιο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται Σεπτέμβρη. Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Ιανουαρίου ανακοινώνονται τον Αύγουστο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Νοέμβριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται Μάιο.