Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ C1

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

C1 (ТРКИ -3)

Ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής ζωής.

Το πτυχίο C1 είναι απαραίτητο για  την απόκτηση του  πτυχίου  Bachelor  των ρωσικών  ΑΕΙ  στη φιλολογία.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  1 ώρα και 15 λεπτά

 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  40 λεπτά

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  90 λεπτά

 

Βάση  Επιτυχίας: 66% ανά ενότητα