Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών
Επίπεδο Lower B2

Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Βιβλία, practice tests, Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, TED TALKS VIDEO real language, Talking Dice, mock tests.

Cambridge English Β2- FCE

Το FCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται ευρύτατα σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας για σπουδές ή εργασία.

Υπάρχουν δύο τύποι εξέτασης στο FCE, ανάλογα με το αν απευθύνεται σε παιδιά ή ενήλικες. Κατάλληλο για ενήλικες είναι το Cambridge English: First.

PTE Β2 - Pearson Test of English Level 3

Το PTE Level 3 (B2) είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 με βάση την κλίμακα του CEFR του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Michigan Β2 ECCE - Examination for the Certificate of Competency in English

Το ECCE είναι πτυχίο κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένα ιδρύματα του εξωτερικού σαν πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Εξετάσεις FCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking.

Reading and Use of English

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Χρήση της γλώσσας).
Διάρκεια 75 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 7 μέρη και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί αποσπάσματα κειμένων διαφόρων τύπων από εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

Η ενότητα Use of English εξετάζει τη χρήση τη γλώσσας και πόσο καλά μπορεί ο υποψήφιος να χειριστεί το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).
Διάρκεια 80 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν κείμενα όπως επιστολές, άρθρα, αναφορές, εκθέσεις, κριτικές που να κυμαίνονται γύρω στις 120-180 λέξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν 2 κείμενα, ένα υποχρεωτικό για όλους και ένα που θα επιλέξουν από εναλλακτικές που θα τους δοθούν.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).
Διάρκεια 40 λεπτά.


Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα δελτίων ειδήσεων, παρουσιάσεις και καθημερινές συνομιλίες.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).
Διαρκεί περίπου 14 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Τα τελευταία χρόνια οι σταθερές εξεταστικές Μαΐου και Δεκεμβρίου έχουν εμπλουτιστεί με computer based εξεταστικές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης εξεταστικής από τα So Easy ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Εξετάσεις PTE Level 3

Η εξέταση του PTE Level 3 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά .

Γραπτά

Τα γραπτά αποτελούνται από το Listening, Reading, Writing.

Η διάρκεια και των τριών φάσεων είναι 2 ώρες.

Το Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.
Το writing αποτελείται από 2 sections.

Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 90-120 λέξεις.

Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 150-200 λέξεων.

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται μεμονωμένα. Η διάρκεια της συνέντευξης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 7 λεπτά.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

Εξετάσεις ECCE

Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη: Writing, Grammar – Vocabulary – Reading (GVR), Listening, Speaking.

Writing

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου).
Διάρκεια 30 λεπτά.

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν επιστολές ή εκθέσεις εκφράζοντας την γνώμη τους για κάποιο θέμα ή κατάσταση.

Η επιστολή ή η έκθεση βασίζεται σε απόσπασμα άρθρου που δίνεται στους υποψηφίους.

Grammar-Vocabulary-Reading (GVR)

Διάρκεια 75 λεπτά.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη και αξιολογεί το επίπεδο των υποψηφίων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένων με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.

Το μέρος της γραμματικής και του λεξιλογίου περιλαμβάνει 29 ερωτήσεις ενώ το μέρος της κατανόησης κειμένων περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις.

Listening

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου).
Διάρκεια περίπου 30 λεπτά.

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει αποσπάσματα από καθημερινές συνομιλίες και ομιλίες.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις που παρουσιάζονται σε μορφή εικόνων από τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να διαλέξει τη σωστή με βάση τη συνομιλία που ακούει και το δεύτερο μέρος 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Speaking

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου).
Διαρκεί έως 15 λεπτά ανά υποψήφιο.

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια σε θέματα που αφορούν τον εαυτό τους καθώς και την ικανότητά τους να κάνουν ερωτήσεις και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και Μάιο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.