Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ B2

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Β2 (ТРКИ -2)

Ο σπουδαστής  σε αυτό το επίπεδο αποκτά υψηλές  γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που του δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα της καθημερινής, κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής. Η πιστοποίηση Β2 είναι απαραίτητη για  την απόκτηση των πτυχίων  Bachelor και  Master ρωσικών  ΑΕΙ,  εκτός των φιλολογικών σχολών.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  55 λεπτά.


Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  90 λεπτά.

 

Βάση  Eπιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Puskin

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Β2

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

Αποτελείται από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.

 30% είναι λεξιλογικές ασκήσεις και  70%  γραμματικής.

 

Κατανόηση προφορικού και παραγωγή γραπτού λόγου 

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

Περίληψη τουλάχιστόν 150 λέξεων σε ακουστικό κείμενο. Το ακουστικό παίζεται 2 φορές.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στο Β2 η προφορική εξέταση είναι ατομική και αποτελείται από τρεις ενότητες.

Στην 1η ενότητα ο υποψήφιος έχει 20 λεπτά προετοιμασίας να διαβάσει ένα κείμενο περίπου 800 λέξεων και να μιλήσει περιληπτικά πάνω στο θέμα.

Στην 2η ενότητα ο υποψήφιος προετοιμάζεται  5 λεπτά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που του δίνεται προς ανάπτυξη του. 

Στην 3η  ενότητα  ο υποψήφιος προετοιμάζεται 10 λεπτά  για να εξεταστεί  πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε πολιτισμικές γνώσεις για τη Ρωσία.