Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ B2

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Το πτυχίο παρέχει  αναγνώριση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και σε  διεθνές επίπεδο.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να  επαναλάβουν μόνο  τις ενότητες που έχουν αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Β2 (ТРКИ -2)

Οι σπουδαστές  σε αυτό το επίπεδο αποκτούν υψηλές  γνώσεις της ρωσικής γλώσσας που τους δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άνετα σε όλα τα θέματα της καθημερινής, κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής, με άνεση και ευκολία.

Η πιστοποίηση Β2 είναι απαραίτητη για  την απόκτηση των πτυχίων  Bachelor και  Master ρωσικών  ΑΕΙ,  εκτός των φιλολογικών σχολών.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  55 λεπτά.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  90 λεπτά.

Βάση  Eπιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Puskin

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Β2

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

Αποτελείται από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.

30% είναι λεξιλογικές ασκήσεις και  70%  γραμματικής.

 

Κατανόηση προφορικού και παραγωγή γραπτού λόγου 

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

Περίληψη τουλάχιστόν 150 λέξεων σε ακουστικό κείμενο. Το ακουστικό παίζεται 2 φορές.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στο Β2 η προφορική εξέταση είναι ατομική και αποτελείται από τρεις ενότητες.

Στην 1η ενότητα ο υποψήφιος έχει 20 λεπτά προετοιμασίας να διαβάσει ένα κείμενο περίπου 800 λέξεων και να μιλήσει περιληπτικά πάνω στο θέμα.

Στην 2η ενότητα ο υποψήφιος προετοιμάζεται  5 λεπτά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που του δίνεται προς ανάπτυξη του. 

Στην 3η  ενότητα  ο υποψήφιος προετοιμάζεται 10 λεπτά  για να εξεταστεί  πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε πολιτισμικές γνώσεις για τη Ρωσία.