Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών
Επίπεδο B1

Μέσα στα μαθήματα όλοι οι ενήλικες σπουδαστές μας εκτίθενται σε παρουσιάσεις επαγγελματιών από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικά αντικείμενα, που γίνονται σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, εξοικειώνονται με τη χρήση της γλώσσας από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες του πλανήτη. Έχει μετρηθεί ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν καθημερινά αποκλειστικά στα αγγλικά χωρίς να είναι η μητρική τους γλώσσα.

Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, είναι σημαντική η εξοικείωση με τις διαφορετικές προφορές και το διαφορετικό τρόπο χρήσης της γλώσσας στην πράξη.

Πτυχία B1 - PET - Preliminary English Test:

το δεύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1.

Preliminary English Test

Το PET είναι ένα πτυχίο που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 με βάση την κλίμακα του CEFR, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται επαρκής πιστοποίηση γλωσσομάθειας για εργασία.

Η εξέταση PET χωρίζεται σε 4 μέρη:

  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου – Reading
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Writing
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Listening
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου – Speaking