Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ B1

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Παρέχει πτυχίο αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να  επαναλάβουν μόνο τις ενότητες που έχουν αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Β1 (ТРКИ -1)

Οι σπουδαστές  αποκτούν ισάξιες  γνώσεις  της Ρωσικής γλώσσας,  με αντίστοιχους σπουδαστές που ακολουθούν  το σχολικό πρόγραμμα  των κρατικών λυκείων της Ρωσίας.  

Σε αυτότο επίπεδο οι σπουδαστές μας, έχουν την ευελιξία παρακολούθησης λογοτεχνικών κειμένων, πολιτικών, οικονομικών και άλλων κοινωνικών ζητημάτων, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,  γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας.

Με αυτό το επίπεδο, οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες  γνώσεις  της ρωσικής γλώσσας, έτσι ώστε να μποούν να συμμετάσχουν  στις  εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 50 λεπτά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  1 ώρα.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  1 ώρα.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  1 ώρα.

Βάση Επιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Puskin

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

B1

Γραπτή εξέταση

Κατανόηση προφορικού λόγου –  ακουστικό

Διάρκεια εξέτασης  15 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος ακούει 3 διαλόγους.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογή.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

Λεξιλογικές και γραμματικές πολλαπλής  επιλογής ερωτήσεις. Το 30% είναι λεξιλογικές ασκήσεις και το 70%  γραμματικής. 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου -έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  35 λεπτά.

Ανάπτυξη προτεινόμενου θέματος. Συνήθως ένα άρθρο.

Στόχος της δοκιμασίας αυτής, είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού των λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ο εξεταζόμενος.

 

Προφορική εξέταση 

Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορική αναπαραγωγή του περιεχομένου

Διάρκεια εξέτασης  10 λεπτά.

Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και προφορικές απαντήσεις στις ερωτήσεις επάνω στο κείμενο αυτό.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Χρόνος προετοιμασίας εξέτασης  20 λεπτά.

Διάρκεια εξέτασης 20 λεπτά.

Η εξέταση αποτελείται από 3 μέρη.

Στο 1ο μέρος ο εξεταζόμενος διαβάζει ένα κείμενο και μιλάει πάνω σε αυτό. Ο χρόνος  προετοιμασίας του είναι 10 λεπτά.

Στο 2ο μέρος γίνεται παρουσίαση ενός θέματος.

Στο 3ο μέρος γίνεται διάλογος μεταξύ των υποψηφίων σε θέματα που τους δίνονται. Η προετοιμασία είναι 10 λεπτά.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.