Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης ρωσικών για ενήλικες

Αναγνωρισμένα πτυχία ρωσικών
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας

Είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διεθνή αναγνώριση.

Η εξέταση χωρίζεται σε 5 μέρη σε όλα τα επίπεδα.

Ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να  επαναλάβει μόνο την ή τις ενότητες που έχει αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α2 (ТБУ)

Οι σπουδαστές μας αποκτούν τις βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας, που ικανοποιούν βασικές επικοινωνιακές απαιτήσεις και τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ευκολία  στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης 50 λεπτά.

 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  30 λεπτά.

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης  40 λεπτά.

 

Γραμματική και Λεξιλόγιο

Διάρκεια εξέτασης  50 λεπτά.

 

Βάση  Επιτυχίας: 66% ανά ενότητα

Φορέας Πιστοποίησης: Puskin

Το πτυχίο του φορέα είναι αναγνωρισμένο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εξεταζόμενοι έχουν  δικαίωμα να  επαναλάβουν  μόνο τις ενότητες που έχουν αποτύχει, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 2 φορές το χρόνο Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Α2

Γραπτή εξέταση

Κατανόηση προφορικού λόγου –  ακουστικό

Διάρκεια εξέτασης  15 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος ακούει δύο διαλόγους, ή ένα διάλογο και μια ανακοίνωση.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.


Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά.

Λεξιλογικές και γραμματικές πολλαπλής  επιλογής ερωτήσεις.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου -έκθεση

Διάρκεια εξέτασης  45 λεπτά.

Δύο παράγραφοι:

Α. ένα φιλικό κείμενο ή μια περιγραφή. 80-100 λέξεις

Β. επίσημο  κείμενο. 80-100 λέξεις


Προφορική εξέταση

 

Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορική αναπαραγωγή του περιεχομένου

Διάρκεια εξέτασης  10 λεπτά.

Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και προφορικές απαντήσεις στις ερωτήσεις επάνω στο κείμενο αυτό.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης  12-15 λεπτά.

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη.

Στο  1ο μέρος ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις και να αναπτύξει ένα απλό θέμα μέσα σε τουλάχιστον 10 προτάσεις.

Στο 2ο μέρος έχουν και οι δύο υποψήφιοι 2 λεπτά να προετοιμάσουν  ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ τους.

Υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουν σημειώσεις προς διευκόλυνση τους.